Over mij

Volg jouw natuur.....ik volg de mijne

 

Als dertiger ontkwam ik niet aan een ontmoeting met Feniks en heb ik mijn leven drastisch omgegooid. Vanuit een diep dal rees ik op en ging ik een nieuw pad bewandelen, het pad van mijn ziel.

Ik leerde een zuiver doorgeefluik te zijn voor boodschappen uit de wereld van de onzichtbare krachten. Mijn talent voor schilderen en schrijven zet ik in om deze boodschappen aan anderen over te dragen, zodanig dat het hen in hun kracht zet.

De afgelopen jaren is het sjamanisme steeds belangrijker geworden in mijn leven. Middels trainingen en een opleiding tot sjamanistisch healer, heeft het contact met al wat is zich verder verdiept en heeft het mij in het uitoefenen van mijn missie bekrachtigt: anderen dichter bij hun natuur brengen en hen in hun kracht zetten.